Wystawy i kolekcje

Informacje o katalogach wystaw znajdują się w zakładce „Bibliografia”

I. Wystawy indywidualne

 • 1931 Warszawa, Salon Sztuki Czesława Garlińskiego, 29 I – 11 II
 • 1957 Warszawa, Związek Literatów Polskich, 16 IV – 1 V
 • 1962 Warszawa, Galeria Krzywe Koło, od 17 II
  Lublin, Dom Kultury na Zamku, od 22 VI
 • 1963 Koszalin, Muzeum Okręgowe (indywidualna wystawa obrazów Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej towarzysząca I Międzynarodowemu Studium Pleneru Koszalińskiego w Osiekach) 7 IX – 2 X
 • 1966 Kraków, Galeria Krzysztofory, VIII
  Warszawa, Galeria Współczesna, 25 X – XI
 • 1969 Warszawa, Galeria Zachęta, 10 I – 2 II (https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/maria-ewa-lunkiewicz-rogoyska-18951967; dostęp 15.10.2019)
 • 1994 Poznań, Galeria Polony; Łódź, Galeria 86
 • 1995/1996 Łódź, Muzeum Sztuki, 13 XII 1995 – 24 III 1996; wystawa towarzysząca: Łódź, Galeria 86
 • 2012 Warszawa, Instytut Awangardy, Fundacja Galerii Foksal, 25 X -17 XI (http://www.instytutawangardy.org/pl/wydarzenia/mewa; dostęp 15.10.2019)

II. Wystawy zbiorowe

 • 1930/1931 Salon Listopadowy, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, Kamienica Baryczków, Stare Miasto 32, 29 XI 1930 – 16 II 1931. W 1931 roku wystawa przeniesiona do Łodzi (22 II- 29 III), Krakowa (3 IV – V), Lwowa (24 V- VII)
 • 1931/1932 Salon Zimowy, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, 19 XII 1931 – II 1932
 • 1932 Salon Wiosenny, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, 1 V – 29 V
  • Wystawa Nowej Generacji, Lwów, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 17 VII – 18 IX; Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, Łódź, 12 X – 11 XI
 • 1933 Wystawa Grupy Plastyków Nowoczesnych, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, 10 VI – 10 VII; Łódź, 8 X – 5 XI
  • Jarmark sztuki zorganizowany przez redakcję tygodnika „Wiadomości Kobiece”, Warszawa, Hotel Europejski, od 23 I
  • Jarmark sztuki zorganizowany przez Syndykat Artystów Plastyków (pod patronatem Instytutu Radowego), Warszawa, cukiernia Rotunda Lardellego, ul. Polna 30, 27 III
  • Jarmark sztuki, Hotel Europejski, IV
 • 1934 IV Salon Zimowy, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, od 1 XII
  • II Międzynarodowa wystawa plastyczek zorganizowana przez Międzynarodowy Komitet Sztuk Pięknych, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa
 • 1935 V Salon Zimowy, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, II
  • Salon Warszawski, Warszawa, Łódź, Instytut Propagandy Sztuki, III
  • Exposition Internationale d’Art Moderne, Bruksela, od 27 IV
  • Martwa Natura w Malarstwie Polskim, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, V – VI
 • 1936 Salon Plastyków, Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków, Warszawa, I
  • Wystawa rysunków urządzona w nowym lokalu ZZPAP, Warszawa, Aleje Ujazdowskie 37, III
  • Wystawa rysunków i akwarel ZZPAP z Warszawy, Salon 35, Poznań, VI
  • XI Olimpiada Sztuki, Berlin, 15 VI – 16 VII
  • Sport w sztuce, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, od 18 IV
 • 1937 Les Femmes Artistes d’Europe, Federation Internationale des Femmes de Carriéres Liberales et Commerciales, Paryż, Musée du Jeu de Paume, II
  • Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki, Komitet Przyjaciół Sztuki Polskiej w Warszawie, Warszawa, Resursa Obywatelska
  • „Wystawa Ruchoma”, ZZPAP, Wołyń
  • Salon malarski, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, 5 II – III
 • 1937/1938 IX Salon malarski, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, 4 XII 1937 – I 1938
 • 1938 X Salon – Malarstwo – Rzeźba – Grafika, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, XI
 • 1939 Konkurs na szkice malarskie o tematyce sportowej, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, IV (nagroda za obraz „Zawody pływackie”)
  • Pawilon Polski na Wystawie Światowej, Nowy Jork, od 3 V
  • Martwa natura w malarstwie polskim, Warszawa, Instytut Propagandy Sztuki, IV
 • 1945 Ruiny Warszawy, Warszawa, Muzeum Narodowe, 29 IX – 5 I
 • 1947 I Salon Warszawski ZZPAP, Warszawa, Muzeum Narodowe, 14 IV – 4 V
 • 1948 Wystawa Młodej Plastyki, Warszawa, Klub Młodych Artystów i Naukowców, część pierwsza, XI – XII
  • Wystawa młodych polskich malarzy, Karlove Vary, Czeskie Budziejowice, Melantrich, od 2 VIII
 • 1950 I Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa, Muzeum Narodowe, III – IV
  • Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Poznań.
 • 1951 Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa, Zachęta
 • 1951/1952 II Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa, Zachęta, XII 1951 – II 1952
 • 1952 Wystawa X-lecia PPR, Warszawa, Zachęta, V
 • 1952/1953 III Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa, Zachęta, XII 1952 – II 1953
 • 1953 Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki polskich artystów plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa, Zachęta, VII – VIII
 • 1954 V Wystawa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, XI – XII
  • Sport i turystyka w plastyce, CBWA, Warszawa
 • 1955 VI Wystawa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa, CBWA
 • 1956 VII Wystawa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa, Zachęta, XI
 • 1957 2 Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, Zachęta, X – XI (film z wystawy: Nowocześni w Zachęcie, 1957, Państwowa Kronika Filmowa, dostępny w internecie: http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=en/node/7111, dostęp 15.10.2019)
 • 1958 VIII Wystawa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Warszawa, Zachęta, XI – XII
 • 1959 Od Młodej Polski do naszych dni. Rysunki i studia malarskie, Warszawa, Muzeum Narodowe, II – IV
  • III Wystawa Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, Zachęta, V
 • 1960 Rysunki / rysunki, Warszawa, Galeria MDM, ZPAP (w 1961 roku wystawa przeniesiona do Krakowa – od 18 II w Galerii Krzysztofory)
 • 1961 Zbiory malarskie Galerii Krzywe Koło, Warszawa, 4 VII – 31 VIII
 • 1961/1962 Polskie dzieło plastyczne w XV-leciu PRL, Warszawa, Muzeum Narodowe, XI 1961 – I 1962
 • 1962 Zbiory Galerii Krzywe Koło, Warszawa, od 5 II.
  • Sztuka Warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku, Warszawa, Muzeum Narodowe, V – IX
  • Konfrontacje 1956 – 1962, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, VII – VIII
  • Wystawa malarstwa i grafiki Warszawskiego Okręgu ZPAP, Warszawa, Zachęta, IX – XI
 • 1963 Konfrontacje 1963, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, 6 VII – 31 VII
  • Argumenty 1963, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, od 29 IX
  • Zbiorowa wystawa artystów uczestniczących w I Międzynarodowym Studium Pleneru Koszalińskiego, Koszalin, hall Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
 • 1964 Prace uczestników I Międzynarodowego Pleneru w Osiekach k. Koszalina – konfrontacji twórczej myśli artystycznej w świetle aktualnych kierunków badań naukowych w wybranych dziedzinach nauki, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, od 6 V
  • Malarstwo XX-lecia PRL, Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego
  • Prace malarskie z I Pleneru Koszalińskiego, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, od 18 VIII
  • Konfrontacje 1964 – malarstwo, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, 7 – 22 X
  • Prace malarskie uczestników I i II Pleneru Koszalinskiego, Warszawa, Galeria Krzywe Koło, od 22 XI
  • Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Monte Carlo
 • 1965 Prace malarskie i rzeźbiarskie nagrodzone Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie w Monte Carlo w 1964r., Warszawa, Galeria Krzywe Koło, od 14 II
  • Malarstwo artystów warszawskich, Wrocław, Muzeum Śląskie, 20 III – IV
  • Konfrontacje 65, Elbląg, Galeria El, 23 VII – 22 VIII
  • II Wystawa Plastyki i Sympozjum Złotego Grona, Zielona Góra, IX.
  • Polskie dzieło plastyczne w XX-lecie PRL, CBWA
 • 1966 Podareni deła od Polska, Muzeum sztuki Nowoczesnej, Skopje, 4 – 15 III
  • Wystawa zorganizowana z okazji IV Pleneru w Osiekach, Muzeum w Koszalinie, 28 VIII – 7 IX
 • 1969 Koszalińskie Plenery 1963 – 1968, Warszawa, CBWA, 2 – 26 IX
 • 1970 Malarstwo w Polsce Ludowej, Warszawa, Muzeum Narodowe, XI – XII
 • 1971 XXV lat malarstwa polskiego, Poznań, Muzeum Narodowe, I – II
 • 1973 Autoportrety malarzy polskich, Radom, Muzeum Okręgowe
 • 1976 Varšava u slikarstvu XIX i XX veka, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Muzeum Miasta Belgrad, Belgrad
 • 1977/1978 Tendencje malarstwa polskiego okresu międzywojennego i kolekcja grupy a.r., Łódź, Muzeum Sztuki
 • 1978 Morze w malarstwie polskim, Gdańsk, Muzeum Narodowe, V – IX
 • 1979/1980 Malarstwo polskie 1944 – 1979 ze zbiorów Muzeum, wystawa z okazji XXXV-lecia PRL, Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe, 18 VII 1979 – I 1980
 • 1980 Malarstwo polskie z okazji 100-lecia zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe, 18 X – 30 XII; wystawa przeniesiona do Warszawy, Zachęta, 20 I -18 II 1981
 • 1982 Oblicza abstrakcji, Poznań, BWA
 • 1983 Wystawa nabytków z ostatniego dziesięciolecia polskiej sztuki współczesnej, Warszawa, Muzeum Narodowe, od 21 I
 • Rzeczywistość i wyobraźnia, Warszawa, Galeria Zachęta
 • 1984 Nabytki czterdziestolecia, Poznań, Muzeum Narodowe, VI – VIII
  • Widzenie natury, Łazienki Królewskie – Podchorążówka, IV – X
 • 1986 Wizerunek kobiety, Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego, 7 III – 30 IV
 • 1987 Polska sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa, Muzeum Narodowe, 13 IV – VII
  • Varsavia immagine e storia di una capitale, Ferrara, 27 VI – 6 IX
  • Oblicza socrealizmu, Warszawa, Muzeum Narodowe, 14 IX – 22 XI
 • 1988 Wybrane nabytki muzeum w XXXX-leciu, Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego, 20 V – 16 X
 • 1990 Galeria Krzywe Koło, wystawa retrospektywna, Warszawa, Muzeum Narodowe, VI – IX
  • Henryk Stażewski, pionero polaco del arte concreto, Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 19 IV – 27 V
 • 1991 Artystki polskie, Warszawa, Muzeum Narodowe, IX – X
  • Kolekcja sztuki XX wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi, Warszawa, Galeria Zachęta
 • 1992 Martwa natura – malarstwo i grafika ze zbiorów własnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego, 23 V – 24 VI
 • 1993 Wystawa polskiego malarstwa współczesnego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe
 • 1993/1994 Malarstwo dwudziestolecia międzywojennego, wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, X 1993 – I 1994
 • 1996 Odwilż: sztuka ok. 1956r., Poznań, Muzeum Narodowe, od 5 VI
 • 1997/1998 Malarstwo polskie lat 1918 – 1939, wybór prac ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, część druga, Człuchów, Muzeum Regionalne, 9 X 1997 – 14 V 1998
  • Współczesny rysunek i grafika, Muzeum w Koszalinie, 1 V 1997 – 15 IV 1998
 • 1999 Kolekcja Bernadetty i Cezarego Pieczyńskich, Poznań, Galeria AR
 • 2000 Perspektywa. Ekspozycja od Jacka Malczewskiego do Stasysa Eidrigevičiusa (z cyklu „Arkana Sztuki”), Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego, od 15 IV
  • Kobiety Nowoczesności, Poznań, Galeria Ego, 16 – 30 XI
  • Abstrakcja, abstrakcja. Sztuka polska w drugiej połowie XX wieku, Poznań, „Galeria r”, 6 XI – 28 XI
 • 2003 Stefan Gierowski i Galeria Krzywe Koło, Łódź, Muzeum Sztuki, 14 X – 30 XI
 • 2004 Projekt: Nowoczesność; Łódź, Kraków, Warszawa, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 7 – 30 V
 • 2005 Rok 1955, Warszawa, Muzeum Rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni – Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, 22 VII – 11 IX
 • 2006 W Polsce, czyli gdzie? Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 11 VIII – 22 X
 • 2007/2008 Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939) / Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880–1939), Dublin, National Gallery of Ireland, 17 X 2007 – 27 I 2008
 • 2008 Wyprawa w dwudziestolecie, Warszawa, Muzeum Narodowe, 17 I – 30 III
 • 2014 Szczęśliwa godzina. Sztuka polska XIX-XX wieku ze zbiorów prywatnych, Muzeum Miasta Łodzi, 6 XII – 15 III 2015 r.
 • 2015 Galeria Krzywe Koło (1956 – 1965). Prace na papierze, Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, 6 XI – 30 XII, (http://artelektr.nazwa.pl/index_oldsite.php?(06.11.2015-30.12.2015)-galeria-krzywe-kolo-(1956-1965).-prace-na-papierze,407; dostęp 15.10.2019)
 • 2016 Ludowość w malarstwie polskim, Legnica, Muzeum Miedzi, 19 II – 3 V
 • 2017 Miejska rewolta: awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 27 X – 21 I 2018
 • 2018 Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918, Warszawa, Galeria Zachęta, 24 II – 27 V, (https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/przyszlosc-bedzie-inna; dostęp 15.10.2019))
 • 2019 Widoczne Niewidoczne. Pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 14 VI – 1 XII

III. Kolekcje dzieł Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej

Dzieła Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej znajdują się w zbiorach następujących muzeów (w nawiasie podano ilość jednostek inwentarzowych):

 • Muzeum Narodowe w Warszawie (34)
 • Muzeum Sztuki w Łodzi (16)
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu (13)
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu (10)
 • Muzeum Narodowe w Krakowie (6)
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (5)
 • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (5)
 • Muzeum Warszawy (4)
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (3)
 • Muzeum w Koszalinie (3)
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (2)
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie (1)
 • Muzeum Lubelskie w Lublinie (1)
 • Muzeum Okręgowe w Lesznie (1)
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (1)
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu (1)
 • Museum of Contemporary Art, Skopje (1)
 • Ponadto dzieła artystki znajdują się w zbiorach prywatnych, m.in.: Rodziny, Fundacji Galerii Foksal, Galerii Foksal, Fundacji Signum w Poznaniu i Galerii Piekary w Poznaniu.